logo banan Foto Drgo

Aktuálny čas

Ponuka študijných materialov pre prvákov

 1. MANUÁL HTML
 2. VZOROVÝ HTML SÚBOR
 3. VZOROVÝ HTML SÚBOR PDF FORMÁT
 4. Opakovanie HTML
 5. Vypracované opakovanie HTML

 6. Charakteristika rastrovej a vektorovej grafiky
 7. BITMAPOVÝ GRAFICKÝ EDITOR - SKICÁR
 8. Inštalátor Inkscape -vektorový grafický editor

 9. Komletná teoria technického kreslenia
 10. TK Teória 1
 11. TK Cvičenie 1
 12. TK Teória 2
 13. TK Cvičenia 2
 14. TK Teória 3
 15. TK Cvičenia 3
 16. TK Teória 4
 17. TK Kótovanie
 18. TK Teória 5
 19. TK Cvičenia 5
 20. Spojovacie súčiastky
 21. TKFořt
 22. OPAKOVANIE VŠEOBECNÉHO TECHNICKÉHO KRESLENIA

 23. TECHNICKÉ NORMY
 24. ZÁKLADY ELEKTROTECHNICKÉHO KRESLENIA
 25. ELEKTROTECHNICKÉ ZNAČKY
 26. ELEKTROTECHNICKÉ KRESLENIE DRGO
 27. TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA V INFORMATIKE
 28. TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA V ELEKTROTECHNIKE KOŠICE

 29. Elektrotechnické materialy
 30. Elektrotechnické materialy OPAKOVANIE
 31. Vypracované opakovanie EOT

 32. TECHNICKÉ VYBAVENIE POČÍTAČA I. KOMPLET
 33. VYPRACOVANÉ TÉMY OPAKOVANIA Z I.ROČ. HWW
 34. TÉMY OPAKOVANIA Z I.ROČ. HWW
 35. OBVODOVÉ PRVKY A ICH APLIKÁCIA
 36. OPAKOVANIE OBVODOVÝCH PRVKOV
 37. VYPRACOVANÉ OPAKOVANIE OBVODOVÝCH PRVKOV
 38. TEST Z OBVODOVÝCH PRVKOV
 39. ZDROJ
 40. POLOVODIČE
 41. OPTIKA
 42. DIGITÁLNA TECHNIKA
 43. TEST Z OBVODOVÝCH PRVKOV

 44. ELEKTROTECHNIKA DEXORIX
 45. MOJA ELEKTROTECHNIKA
 46. KLASICI
 47. STRIEDAVÝ PRÚD
 48. TROJFÁZOVÉ OBVODY
 49. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI S ELEKTRICKÝM ZARIADENÍM
 50. RIEŠENÉ PRÍKLDADY Z ELEKTROTECHNIKY

 51. PREINŠTALOVANIE WIN7 NA WIN 10