PRÍSLUŠENSTVO DTP PRACOVISKA

  1. Zadanie témy skenery

  2. Študijný material na skenery

  3. Preskúšanie zo skenerov

  4. Zadanie témy plottre

  5. Študijný material na plottre

  6. Preskúšanie z plottrov
Návrat do menu

©Ing.Drgo, Pavel,19.november 2018,17:06,pondelok