u
RIEŠENÉ PRÍKLADY Z TEÓRIE JAVASCRIPT-u
OZNAČENIE POPIS SCRIPTU HTML SÚBOR
priklad3_1Script v tele dokumentu.Zobraz !!
priklad3_2Zápis scriptu do hlavičky dokumentu.Zobraz !!
priklad3_3Umiestnenie scriptu priamo do prvku .Zobraz !!
priklad3_4Kombinované miestnenie scriptu .Zobraz !!
priklad3_5HTML prvky v scripte.Zobraz !!
priklad3_6Použitie matematických operátorov.Zobraz !!
priklad3_7Použitie apostrofov na definovanie premennýchZobraz !!
priklad3_8Použitie úvodzoviek na definovanie premenných.Zobraz !!
priklad3_9Hláška 'výstraha'(alert).Zobraz !!
priklad3_10Hláška 'potvrdenie'(confirm).Zobraz !!
priklad3_12Hláška 'vyzva'(prompt).Zobraz !!
priklad3_13Obsah,obvod kruhu pomocou prompt.Zobraz !!
priklad3_14Výpočet spotreby benzínu a iné.Zobraz !!
priklad3_15Výpočet povrchu a objemu kvádra cez 'prompt'.Zobraz !!
priklad3_16Základné mat.operácie cez 'prompt'.Zobraz !!
priklad3_17Pozdrav cez syst.hodiny 'if' a getElem.Zobraz !!
priklad3_18Pozdrav cez syst.hodiny 'if else ' a getEl.Zobraz !!
priklad3_19Pozdrav cez syst.hodiny 'if elseif' a get.Zobraz !!
priklad3_20Zistenie dňa v týždni zo syt.dátumu a 'switch.-u'Zobraz !!
priklad3_21To isté ako 3_20 ale poradové číslo sa zadáva vo formuláre'Zobraz !!
priklad3_22Cyklus for výpis opakovaní od1-10'Zobraz !!
priklad3_23Výpis zo zadaného intervalu for Zobraz !!
priklad3_24Výpočet faktoriálu zadaného čísla..while Zobraz !!
priklad3_26Súčet párnych zo zadaného rozsahu do...while Zobraz !!


Návrat do menu

©Ing.Drgo, Pavel,19.októbra 2018,22:16,piatok