RIEŠENÉ PRÍKLADY Z TEÓRIE PHP
OZNAČENIE POPIS PRÍKLADU HTML SÚBOR PHP SÚBOR
priklad1_4Pozdrav servera bez diakritiky.Zobraz!!
priklad2_4Pozdrav servera s diakritikou Zobraz!!
priklad3_4Definovanie a výpis premenných cez 'echo' Zobraz!!
priklad4_4Spájanie reťazcov vo výpise 'echo' Zobraz!!
priklad5_4Matematické operácie s premennými Zobraz!!
priklad6_4Výpočet obvodu a obsahu obdľžnika Zobraz!!
priklad7_4Zadanie dvoch čísel formulárom a ich súčet Zobraz !!Zobraz!!
priklad8_4Testovanie údajov na štvorec if Zobraz!!
priklad9_4Testovanie údajov na štvorec if else Zobraz!!
priklad10_4Testovanie na 3D if elseif ele Zobraz!!
priklad11_4Pozdrav podľa počtu hodín Zobraz!!
priklad12_4Komentár k zadanému veku Zobraz !!Zobraz!!
priklad14_4Skúšanie násobilky Zobraz!!
priklad15_4Cyklus for Zobraz!!
priklad19_4Aplikácia faktorial pomocou cyklu do while Zobraz !!Zobraz!!


Návrat do menu

©Ing.Drgo, Pavel,25.január 2021,pondelok,18:40