logo banan Foto Drgo

Aktuálny čas

Ponuka študijných materialov pre študentov skráteného štúdia

 1. ELEKTRÁRNE
 2. ELEKTRÁRNE BAKALÁRSKA PRÁCA
 3. OZNAČOVANIE ROZVODNÝCH SIETÍ A VODIČOV
 4. Výroba,rozvod a využitie EE v kocke
 5. ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE ELEKTRO BAKALÁROV
 6. ELEKTROTECHNICKÁ SPÔSOBILOSŤ 1.ČASŤ
 7. ELEKTROTECHNICKÁ SPÔSOBILOSŤ 2.ČASŤ
 8. Odborná spôsobilosť Adlerka Ba
 9. ENERGETIKA 1(PUBLI)
 10. SILNOPRÚD LEVICE


 11. Inštalačka ProfiCAD 11


 12. Manuál na použitie ProfiCAD 11